• HOTLINE :
  • 0907538957-0907538923
Tin Tức
Lại chuyện con ốc vít...

Lại chuyện con ốc vít...

Mua 3 tấn Inox làm 1 trục khuỷu để được Yamaha chấp nhận: Sự thật đằng sau 'truyền thuyết' DN Việt không làm nổi chiếc ốc vít

  • Lại chuyện con ốc vít...
      Lại chuyện con ốc vít...

      Mua 3 tấn Inox làm 1 trục khuỷu để được Yamaha chấp nhận: Sự thật đằng sau 'truyền thuyết' DN Việt không làm nổi chiếc ốc vít

Video
Facebook